Подаване на сигнал
Заявка за безплатна регистрация

Домашни кучета

За съжаление, кучетата също умират, от естествена или насилствена смърт. Естествено е стопанинът им да се погрижи за тях след смъртта. В София това може да се окаже проблем. Ситуацията е такава: - Столицата няма обособено гробище за домашни любимци; - Стопанинът...
Прочети повече
Декларация по член 117 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) – .pdf, от тук Всички необходими данни за попълването на формуляра са от личната карта. Декларацията се подава в местната данъчна служба....
Прочети повече
Стопанинът е длъжен да регистрира своето домашно куче – така е по закон, а освен това е логично и необходимо за доброто на града и хората. Регистрацията става лесно и бързо, с подаването на една стандартна декларация в местната данъчна служба. Регистрирането...
Прочети повече