Подаване на сигнал
Заявка за безплатна регистрация

Регистрирането на домашните кучета в район Крeмиковци – кога и как

От 20 до 24 август са допълнителните дати в графика за залавяне и обработване на домашни и безстопанствени кучета в район Кремиковци. Акцията касае стопаните на домашни кучета в Бухово, Горни Богров, Долни Богров, Желява, Яна, Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци и Челопечене. Те могат да заяват за обработка своите кучета в районните кметства или онлайн – тук, чрез формата „Подай сигнал” (за „Категория“ изберете „Домашни кучета“).
Мобилен екип на Екоравновесие ще отвежда кучетата в приютите в Сеславци или Горни Богров за кастриране, ваксиниране, обезпаразитяване и чипиране, след което ще ги връща на стопаните им. В допълнение, служителите на Екоравновесие ще издадат ветеринарномедицински паспорт на кучето и ще го регистрират в информационната система на Българската агенция по безопасност на храните. Всички действия и процедури са напълно безплатни за стопаните; те ще бъдат освободени и от данък за кучето.

Вижте датите и пояснения за кампанията тук (pdf):
ГРАФИК ЗА ЗАЛАВЯНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В РАЙОН КРЕМИКОВЦИ.
Свързана публикация: „Стартира програма за безплатна регистрация на домашни кучета„, 2 юли 2012.

Публикуваме информацията от Екоравновесие:

В изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Столична община 2012-2016 година, ОП „Екоравновесие” продължава кампанията по кастрация на домашни дворни кучета в районите от северната дъга на София. След като беше проведена такава кампания на територията на район „Нови Искър”, се разработи и утвърди график и за район „Кремиковци”.
Кампанията стартира на 06.08.2012 г. от с. Бухово. Датите на посещенията за всички села в район „Кремиковци” са определени в приложения по-долу график.
Записването за кастрация се извършва в кметството на населеното място или при еколога на район „Кремиковци”, с които ОП „Екоравновесие” ще поддържа връзка. Възможни са корекции на графика, при следните случаи:
- При липса на заявки за кастрация, населеното място няма да се посещава;
- При повече заявки, ще се определят допълнителни дати за кастрации или ще се изпратят допълнителни екипи.

Кастрацията на кучетата решава един голям социален проблем:
- Предпазва от нежелано размножаване на кучетата, изхвърляне на малките кучета на улицата и увеличаване по този начин на популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община;
- Спестява се в бъдеще финансов ресурс, свързан със залавянето на изхвърлените кучета на територията на общината, кастрацията им, или отглеждането им в приюти;
- Подобрява здравословното състояние на кучетата, удължава техния живот, като премахва риска от заболявания на млечните жлези и матката, и свързаните с това разходи на стопаните по лечението им.

Какво е важно да знаят гражданите:
Кастрацията се извършва безплатно. За кастрация се приемат всички женски и мъжки кучета над четири месеца. Освен кастрацията, на кучетата се извършва и поставяне на микрочип (чипиране), ваксинация срещу бяс, маркиране и обезпаразитяване.
Кучетата се вземат и се връщат от екипите на ОП „Екоравновесие”. При връщането, на стопаните се дава ветеринарномедицински паспорт с отразени в него извършените по-горе манипулации и листовка за начина на отглеждане в периода на възстановяване на кучето след кастрацията, както и телефони, на които да се обърнете за консултация при необходимост. Кучетата се регистрират в информационната система на Българската агенция по безопасност на храните от служителите на приюта.
Важно е да се знае, че за кастрираните кучета не се дължат данъци и такси. Информираме Ви, че не се приемат кучета само за чипиране, независимо дали са кастрирани в предните години в приюта или в частни ветеринарни клиники.

Написано от

Няма написани коментари.

Отговори