Подаване на сигнал
Заявка за безплатна регистрация

Типове агресия при кучето

По-доброто разбиране на поведението на кучето изисква правилна представа за мотивацията му. Едно от най-сложните за разбиране проявления е агресията. Кучето може да ръмжи по котка, която види по време на разходката, може да лае по случаен минувач, да облайва друго куче при среща. Някои кучета могат да отговарят с озъбване, ръмжене или ухапване при опит на човека да им отнеме храна или играчка. Можете да срещнете агресия дори ако опитате просто да изгоните домашния любимец от дивана. Как да контролираме тази агресия и как да постигнем желаното поведение? Да я поощряваме, да се примирим с нея, да я потискаме? За да контролираме агресията, нужно е да разбираме от какво е предизвикана и какво цели кучето, което я проявява.

Доминантна агресия
Доминаннтната агресия е социално поведение, което произхожда от йерархичните отношения в глутницата. Почти няма значение дали става дума за домашно куче, живеещо в семейството на човека, или за безстопанствено животно, което живее в града, сред хората. Доминантната агресия е обусловена от законите на отношенията в глутницата, които кучето пренася в отношенията си с човека. Обект на доминиране могат да станат познати и непознати за кучето хора: стопанинът му, членовете на домакинството, децата, случайни хора. Често стопанинът контролира кучето, но доминантната агресия може да се прояви към гостуващи в дома хора. Кучето ги познава тези хора и ги смята за „свои“, но демонстрира превъзходството си, опитва се да ги „поставя на място”. Чрез агресия кучето установява, демонстрира и отстоява своя статус в йерархичната среда.

Териториална агресия
Териториалната агресия също се отнася към социалното поведение на кучето. Тя е насочена към членове на други, конкурентни глутници. Ръмжене и лай при почукване на вратата, облайване на минаващи близо до мястото, което кучето счита за свая територия – всичко това са проявления на териториална агресия. Ако имате домашно куче, може би сте виждали как може да е агресивно към ваш познат у дома и съвсем да не реагира при среща със същия човек на улицата. Ключовият момент при този вид агресия е, че тя се проявява на собствена територия.
При териториална агресия кучето ще атакува дотогава, докато не напуснете неговата територия. За да се предпазите, направете точно това – отдалечете се, но спокойно, без тичане и викове.

Защитна агресия
Защитна агресия се проявява, ако кучето или членове на неговата глутница са застрашени от опасност. Дали опасността е истинска или мнима няма голямо значение – кучето не може да прецени мотивите на хората, а само оценява поведението им спрямо собствените си критерии. Вашият любимец може да лае по непознат по време на разходка, ако той се държи „подозрително“, например спира, гледа ви, опитва се да се приближи. Тези действия се приемат от кучето като заплаха и то реагира с агресия. Все пак, след хилядолетия съвместно съществуване с човека, кучетата са развили специфични реакции, които не се срещат при дивите животни. Например, много кучета инстинктивно проявяват защитна агресия към човек, който носи голям предмет в ръце.
За да прекратите защитната агресия на непознато куче, трябва да спрете и да прекратите контакта (дори да е само с поглед) с кучето и, евентуално, със стопанина му.

Ловна агресия
Ловната агресия е поведение, храктерно за лов или игра с плячка. Тя е насочена към жертвата на лова. Хищническите инстинкти са много дълбото вкоренени в поведението на кучето. Да преследва плячка и да си „играе на лов” е поведение, което може да прояви дори най-спокойното или най-дребното куче. Ако обучавате куче в защита, най-добре е да работите за развиване на ловна агресия, тъй като нервната система на кучето няма да се подлага на натиск.

При среща с безстопанствено куче, при отношенията стопанин-куче, по време на обучение, при ежедневния живот с домашен любимец, е нужно да имаме ясна представа за вида на агресията. Тя е естествена част от поведението на кучето. Можем да я използваме (например ловната агресия) или да се предпазим от нея.

Написано от

Няма написани коментари.

Отговори