Подаване на сигнал
Заявка за безплатна регистрация

Стопанинът носи отговорност за действията на своето куче

Това е важно за всички, които имат куче: не трябва да го оставят без пряк надзор на обществено място, не трябва изпускат контрола над него, длъжни са да могат да го овладеят във всеки момент.
„Не бях аз, беше кучето“ – не е оправдание. „То прескочи и избяга от двора“, „Изскубна ми се, докато го разхождах“, „То никога не е правило така“… са само думи без значение. „Децата го дразнеха, затова им се нахвърли“ също не е оправдание.
А наказанията не са малки, включват и затвор (за стопанина, не става дума за кучето).

Наказателен кодекс, Чл. 325в. (ДВ бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011):
(1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.
(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.

Написано от

Няма написани коментари.

Отговори