Подаване на сигнал
Заявка за безплатна регистрация

Кога да подам сигнал

Можете да подадете сигнал, ако сте станал свидетел на инциденти, нередности или злоупотреби, свързани с кучета. Може да става дума за домашни или безспопанствени кучета. Тук можете да подадете сигнал за инциденти само на територията на Столична община.
Ето категориите инциденти, които изискват реакция на компетентните организации:
■ Агресивни кучета
■ Болни кучета
■ Бездомни кучета
■ Домашни кучета
■ За кастриране
■ Ухапване
Моля, бъдете обективни в преценката си за нередността. Наистина ли има нужда от намеса на общинските организации? Моля, подавайте сигнал само тогава, когато техните действия са наложителни. Например, ако домашно куче излая и това ви уплаши – общинските организации не могат да направят много. Но, ако станете свидетел на сериозен инцидент, ваш граждански дълг е да сигнализирате!