Подаване на сигнал
Заявка за безплатна регистрация

Декларация за регистрацията на кучето, формуляр

Декларация по член 117 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) –
.pdf, от тук
Всички необходими данни за попълването на формуляра са от личната карта. Декларацията се подава в местната данъчна служба.

Написано от

Няма написани коментари.

Отговори