Подаване на сигнал
Заявка за безплатна регистрация

Институции

Общинско предприятие Екоравновесие, Централен офис

Ключови дейности:

Екоравновесие е общинско предприятие с основна дейност регулиране популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община. От предприятието се извършва безплатна кастрация, обезпаразитяване, трайна маркировка и връщане на място на безстопанствените кучета.
Адрес: София 1202, бул. Мария Луиза 88, ет. 3
Телефон: (02) 931-41-60
Телефон за подаване на сигнали: 931 41 64

Ключови служители:

Веселин Асенов, Директор
Светлана Каменова, Заместник Директор

Общинско предприятие Екоравновесие, Приют за бездомни кучета

Адрес: София, кв. Сеславци
Телефон: (02) 427-73-97

Ключови служители:

Петър Киров , Управител

Столична община

Направление Зелена система, екология и земеползване,
Дирекция Общински земи, гори, водни обекти и околна среда,
Отдел Околна среда

Ключови дейности:

Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми и общински наредби, насочени към овладяване популацията на безстопанствените кучета и контрол върху регистрацията и броя на домашните кучета.
Участва в комисии, създадени със заповед на кмета на Столична община, в т.ч. за осъществяване на контрол върху регистрацията на домашните кучета и стопанисването и дейността на общинските приюти за безстопанствени кучета.

Ключови служители:

Мария Бояджийска, Заместник-кмет по направление Зелена система, екология и земеползване
Нина Макарова, Директор на дирекция Общински земи, гори, водни обекти и околна среда
Славка Иванова, Началник отдел Околна среда